Ilmu Nahwu : Nadhom Imriethie

imrithi-gabung3

Kitab “Nadhom Al-Imriethie” ini merupakan matan Kitab Jurumiyyah ; kitab ilmu nahwu yang digubah menjadi bentuk nadhom / natsar / sya’ir. Pengarangnya Al-Muallamah Syeikh Syarafuddien Yahyaa Al-Imrithi Rohimahulloh. Di kalangan santri, kitab ini menjadi salah satu sorogan favorit fan ilmu alat lanjutan. Umumnya diberikan setelah tahapan kitab jurumiyyah dapat terhapal dan terpahami dengan baik. Dengan cara penyampaian nadhom seperti ini, para pembelajar lebih terbantu ingatannya atas hapalan yang sangat muskil sekalipun. Isi nadhom Imrithie antara lain terdiri dari bait-bait : Muqoddimah, Bab Kalam, Bab I’rob, Bab Alamat I’rob, Bab Alamat Nashob, Bab Alamat Khofad, Bab Alamat Jazm, dst… – Lengkap mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Nahwu – (Terjemahan lengkap seluruh nadhom ini , di pasaran telah banyak tersedia).

Selain Gubahan Nadhom Imrithie untuk Ilmu Nahwu, ada juga Nadhom untuk Ilmu Sharaf (Nadhom Al-Maqshuud, Syeikh Ahmad Abdurrohiem Rohimahulloh), Nadhom ‘Iddatul Faridh untuk Ilmu Faroo-idh, Nadhom Al-Khulashah untuk Alfiyah, dll.

Nadhom, natsar, atau syair untuk hal ini merupakan bentuk-bentuk Jariyah ulama adiluhung Islam yang selama ini menjadi bagian dari upaya pembelajaran ilmu-ilmu keislaman sebagai sastra. Menjadi seni keindahan bertutur bahasa atau tulisan. Di beberapa kalangan Pesantren Salafiyah di Jawa Barat, banyak para ‘ajengan’ setempat yang menggubah pengajaran Ilmu Fiqih, Tauhid, Akhlaq/Tasawwuf, dll. sebagai nadhoman, natsar atau syairnya kedalam Bhs. Sunda. Bahkan tidak sedikit yang menambahkan aransemen Ilmu Arudl (Ilmu Tata Suara, Not Musik). Pembawaan Kitab Al-Barzanji yang sangat tinggi nilai saststranya itu misalnya, kerap diiringi ‘terbangan’ (Madaarijus-su’ud). Dan harus diakui, Islam terbukti dapat melebarkan sayap dan menyentuh penganutnya di seantero jagad, antara lain berkat faktor ini. Hal ini tiada lain sebagai Ibroh dari Al-Qur’anul-Adhiem yang mempunyai nilai seni tutur bahasa Yang Sangat Agung, yang tidak akan terkalahkan seni dan keindahan sastranya itu. Bukankah Kita dianjurkan harus senantiasa membaca al-qur’an yang suci ini dengan tartil. Minimal dengan langgam salah satu ketentuan ‘qiro’ah sab’ah’, dst..

Kini menjadi tantangan Kita Ummat Islam untuk tetap memeliharanya. Sedikit andil menghidupkan ilmu-ilmu ke-Islaman, pusaka para ulama penerus Nabi. Wallohu ‘alam.*** (Iqbal1)

🙂 Silakan yang memerlukan Materi Muqoddimah / Matan Ajurumiyyah / Imrithi dalam format PDF, Klik di sini  : muqoddimah-ajjurumi-imrithie

🙂 Audio Imrithie (Baru) : http://bam86.multiply.com/video/item/17/imrithy.rm

🙂 Audio seni ‘terbangan’ santri, klik di link ini : http://majlisasysyifaa.wordpress.com/download-terbangan/

Iklan

32 Responses to Ilmu Nahwu : Nadhom Imriethie

 1. Subhanallah niat banget sampai di muat screenshoot-nya. Salah satu kelebihan nadzom adalah mudah dihafal sedangkan natsar sulit dihafal. Di sisi lain, natsar justru mudah difahami dan nadzom tentunya sulit di fahami. Kama qoola shohibu fathul khobirul latif…

  • Iqbal berkata:

   Alhamdulillah rojonganana… Ieu nedunan pamundut anu hoyong uninga jirimna ‘imriethie’, materi penting fan Ilmu nahwu ; ditambih sakedik komentarna ti sim kuring, anu nunjukkeun hal ieu henteu kaluar tina papakemna nu utami, nyaeta Al-qur’an Anu Agung..
   Kitu geuning ajaibna ; pondok2 kalimahna, nanging jarero ma’nana..
   Htr Nuhun.

 2. hamba allah berkata:

  syukron yah, ini akan sangat bermanfaat buat ana yang kesehariannya mengajar nahwu dan sorop. wawasan ana jadi makin bertambah. kalau bisa tolong di muat juga pembahasan kitab jurmiah, imrithi dan sorof kaelani.

 3. Idan berkata:

  Pengalaman ana waktu di pondok saat pertamakali belajar kitab jurumiyah adalah ‘disorogkeun’ kepada ajengan. Tiap santri memperhatikan matan yang akan dibahas, serta mengikuti kata2 ajengannya secara lisan. Dari hari ke hari, santri menjadi hafal dan faham terhadap definisi2 penting kaidah ilmu nahwu dalam kitab jurumiyah tsb. (Sorogan/Talaran).
  Adapula ‘ngalogat’, yaitu setiap santri memberi catatan penting terhadap setiap kalimah2 dari pelajaran2 dalam kitab yg dibahas secara lebih rinci (Tulisan penjelasan arti kata2/biasanya dari bandongan). Menulisnya biasa dengan yg disebut ‘kalam’, yaitu sejenis alat tulis husus memakai ‘mangsi’.
  Adapula pelajaran tertentu disampaikan dengan ‘langgam’ secara bareng2 (Nadhoman).
  Demikianlah mungkin cara pembahasan kitab jurumiyah di pesantren. Ajengan menyampaikan pelajaran (Ngawuruk) secara langsung dan seksama, membimbing santrinya betul2 paham. Dengan cara ini pun santri jadi mempunyai sanad dari sumber yang mempunyai otoritas akan kitab tsb.

  Contoh sorogan Kitab Jurumiyah sbb. ; (Ma’af dg bahasa sunda ya.. dan teks kitabnya ada di kolom postingan “Ilmu Nahwu : Kitab Jurumiyyah”)

  Faslun = Ari Ieu Eta Hiji Panyelang
  Al-kalaamu = Ari Ngaran Kalam.
  Huwa = Ari Ngaran Kalam (Ceuk Ahli Nahwu).
  Allafdhu = Kahiji Lafadd, Tegesna Kudu Ucapan.
  Almurokabu = Kaduana Murokab, Tegesna Kudu Rangkep2.
  Almufiedu = Katiluna Mufid, Tegesna Kudu Mere Harti.
  Bil Wadh-i’ = Jeung Kaopatna Wadho’, Tegesna Kudu ku Bhs.Arab.

  Kemudian masing2 matan di atas ada kaidahnya dan diberi contoh2nya dengan diberi keterangan sampai memahami ;

  1. Kaidah Kalam : Wa huwa ash-shoutul musytamilu ‘ala ba’dhil huruufil hijaa-iyyati ka jaedin.
  (Jeung ari palenggerana kalam nyaeta sora anu ngandung harti tina sawarehna huruf2 hijaiyah. Contona saperti lafad ‘Ki Zaed’).
  Anapon sora saperti gurudugna kareta, kongkorongok hayam, sora kaleng, jsb. eta teu bisa kasebut kalam.

  2. Kaidah Murokab : Wa huwa maa tarokaba min kalimtaeni faa aktsaro. (Jeung ari palenggerana murokab nyaeta ucapan anu rangkep2 tina dua kalimat atawa leuwih loba). Contona saperti ‘zaedun qooimun’ (Ki Zaed nangtung).
  Jadi lamun hiji ucapan wungkul teu kaasup murokab.

  3. Kaidah Mufid : Wa huwa maa afaada faa idatan yahsunus sukuutu minal mutakallimi wassaami’i ‘alaiha. (Jeung ari palenggerana ngran mufid nyaeta perkara anu mere faedah anu alus tina omongan anu bisa mere harti kanu ngadengena eta omongan). Contona “Zaedun Qooimun” (Ki Zaed nangtung).
  Anapon omongan anu janggal didengena lantaran teu bisa kaharti maksudna, eta teu kaasup mufid.

  4. Kaidah Wadho’ : Ja’lul lafdhi dalielan ‘alal ma’naa. (Ngajadikan lafadh anu mere harti / dalil kana harti).
  Ngomongna dihaja sarta make bahasa arab.
  Anapon jalma ngalindur, sanajan ngomongna make bahasa arab, eta henteu wadho’ numutkeun ahli nahwu.

  Ceuk Imriethie :
  Kalaamuhum lafdhu mufiedu musnadu = Fal kilmatul lafdhul mufiedhul mufrodu.
  (Kalam ceuk ahli-ahli nahwu nyaeta hiji lafadh anu digunakeun keur nunjukkeun harti anu musnad/susunan = Sedengkeun kalimah nyaeta hiji lafadh anu digunakeun keur nunjukkeun harti anu mufrod/tunggal).

  Wa Aqsaamuhu = Jeung Ari Babagianana Kalam.
  Tsalatsatun = Eta Aya Tilu.
  Ismun = Kahiji Kalimah Isim.
  Wa Fi’lun = Kadua Kalimah Fi’il.
  Wa Harfun = Katilu Kalimah Harf.
  Jaa-a = Datang Eta Si Haraf.
  Li Ma’naa = Kana Harti Awak Sorangan.
  Dst. 🙂

  Masing2 kalam/kalimah di atas diberi lagi berbagai contoh2nya sampai memahami. Misalnya dengan di-‘irab, yaitu ajengan memerinci masing2 posisi lugot dalam kalimah beserta ciri2 dan perubahan2nya. Mana fi-‘il, isim, fail, masdar, mubtada, khobar. dhomir, mudzakar, muanats, jama, mufrod, Dll. Disini sangat terasa pengaruh perubahan syakal terhadap terejemah kalimah menjadi berbeda arti. Terbayang kalau menerjemahkan qur’an atau hadits tidak paham ilmu ini, bisa2 salah.

  Masing2 pelajaran dan definisinya seperti ; apa yg disebut kalam, lafad, mufid, murokab atau wadho. Kalimah Fi-il, Isim dan Haraf dst. dalam jurumiyyah seperti di atas itu harus sampai hafal. Kalau belum hapal atau belum paham, pelajaran2 belum dipindahkan.

  Cara ini bisa jadi tradisional, tetapi melalui cara inilah pembahasan dan transmisi Kitab Jurumiyah handal disampaikan. Juga terhadap kitab2 yang lain, seperti Imriethi atau Kaelani. Kalaupun sekarang sudah ada internet, ana rasa cara talaran, ngalogat atau nadhoman adalah cara yang valid menguasai kitab2 ilmu alat, apalagi untuk para mubaligh ; supaya terjamin sanad2 keilmuannya.
  Wallohu ‘alam.
  (Idan, santri internet Kang Iqbal)

 4. iqbal1 berkata:

  Tks atas kunjungan serta dorongan ihwan2 tsb, dan dapat mengambil manfaat dari sini..

  Yg disampaikan ‘idan’ di atas tdk ada yg salah serta cukup mendalam kalau sedang sorogan, itu adalah pembahasan Bab Kalam dari Kitab Jurumiyah dan Imriethie. Memang santri tiap hari mesti menghapal, kadar pemahamannya tergantung perjuangannya…

  Jzkallohukhoeron katsiro.

 5. larasati berkata:

  Ass. Wr. Wb.,

  Alhmdulillah, ikutan ngaji jurumiyyah disini… barokallohu fiek.. Sangat bermanfaat atas uraian seperti di atas

  Wass. Wr. Wb.

 6. Mahbub berkata:

  Ana menemukan catatan ini, ikut menambahkan ;

  Dalam tiap-tiap kitab ilmu nahwu, kalam memiliki pengertian yang berbeda-beda.
  Dalam kitab al ajurumiyah disebutkan : al kalamu huwa al lafdzu al murokkabu al mufidu bil wad’i.
  Sedang dalam kitab nadzam al imrithy dijelaskan kalamuhum lafdzul mufiidu musnadu, dan
  Dalam nadzam alfiyyah ibnu malik dijelaskan kalamuna lafdzul mufiidu kastaqim.
  Pada intinya, yang dinamakan kalam adalah lafadz yang memiliki faidah secara isnadi, yaitu tersusun dari musnad (lafad yang disandari) dan musnad ilaih (lafad yang disandarkan), yang dimaksud memiliki faidah disini adalah memberikan kefahaman arti terhadap pendengar. Dan dalam kitab al ajurumiyyah ditambahkan lagi bahwa yang dinamakan kalam haruslah wad’i, wad’i disini memiliki dua pengertian, yang pertama adalah diucapkan dengan sengaja, dan yang kedua adalah diucapkan dalam bahasa arab, yang kedua aduanya tidak disebutkan dalam nadzam imrithy dan alfiyyah.

  Walhasil, pengertian kalam menurut kitab ajurumiyah , imrithy, dan alfiyyah adalah:

  Al-Ajurumiyah :
  Lafadz, murakkab, mufid, wad’i
  Lafadz : suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyyah.
  Murakkab : tersusun atas dua lafadz atau lebih
  Mufid : berfaidah memahamkan pendengar
  Wad’i : dari bahasa arab, atau disengaja

  Al-imrithy :
  Lafadz, mufid, musnad
  Musnad : terdiri dari susunan musnad dan musnad ilaih

  Al-fiyyah :
  Lafadz, mufid kastaqim
  Mufid kastaqim disini maksudnya mufid seperti lafadz istaqim (berdirilah) dimana sudah mengandung musnad (kamu, tersembunyi/yg disandari) dan musnad ilaih (berdirilah/yg menyandari).

  Barokalloh…

  • Iqbal1 berkata:

   Alhamdulillah.. boleh saja berbeda seperti itu, ketentuannya tidak Qoth-‘i ; istimewanya alfiyah ‘syamil’ (mencakup) serta jami’ (menghimpun) ; Jzkillah…

 7. almas berkata:

  alhamdulillah…
  thanks it’s very useful 4 me cz I stay at Islamic Boarding School….

 8. abdul basith berkata:

  massya jadi kangen pas di pondok liat gambar nadhoman imrithi
  alkhadulillahi ladzi qod waffaqo ………ilaakh

 9. muhammad yasir berkata:

  assalamu’alaikum.. ustdz.. ana mintak izin publishkn dan merujuk bhn nazham imrity ini di blog ana .. http://jejaknahwushorof.blogspot.com

  maklum balas ya : jazakumullah ..
  Barokallah fi lakum

  —————

  Wa ‘alaikumussalam…
  Iya… silakan
  Salam,
  Iqbal

 10. iqbal1 berkata:

  Ini MP-3 Imrithy sudah ana install di Istiqlal.site (bam86.multiply.com), semoga bermanfaat :

  http://bam86.multiply.com/video/item/17/imrithy.rm
  http://bam86.multiply.com/video

 11. alhamdulilllaah jazakumulloh khoiron katsiron untuk hamba alloh yang telah memuat semua tulisan ilmu alat. terima kasih banyak semuanya. saya dapat bekerja menjaga wrnrt sambil menghafal ilmu alat. semoga kita mndapat barokah dari semua hafalan kita dari alloh yang maha sempurna dengan semua sifaat2nyha yang agung. amin

 12. abdul wahid Al-liwa'i berkata:

  mantap gan,,lanjutkan

 13. abdul khliq berkata:

  kyai do’akan saya semoga cepat futuh,,,dlm tafaqquh fiddin..

 14. abdul kholiq berkata:

  pak kyai mohon do’anya supaya saya cepat futuh dlm fafaqquh fiddin

  ***

  Akhi Abdul Kholik, Insya Alloh kita saling mendu’akan. Bacaan du’a2 ini baik selalu dibaca :

  Robbi zidnaa ‘ilma.
  (Ya Tuhanku, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahun). Amien.

  Allohumma inna nas aluka rizqon thoyyiban wa ‘ilman naa fi’an wa ‘amalan mutaqobbalan.
  (Ya Alloh sesungguhnya kami mohon kepada-Mu rizki yg baik, ilmu yg bermanfaat, serta amal yg diterima). Amin.

  Allohummaftah lanaa hikmataka wansyur alainaa rohmataka min khozaa-i-ni rohmatika yaa arharroohimien”.
  (Ya Alloh bukalah untuk kami hikmah-Mu, dan taburkanlah kepada kami rahmat-Mu dari gudang2 rahmat-Mu, wahai Dzat yang Maha Kasih).
  Ya Alloh kabulkanlah permohonan kami. Amin. (Al-adzkar)

  Salam,

 15. ippeh aiknlai berkata:

  alhamdulilah ia
  subhanalloh
  sesuatu

  tks, semoga bermanfaat.

  salam,

 16. FrynHa Az-zahrah berkata:

  ya allah,,,,,,,,,,,,, ust do’akan vina nggeh dalam menerimapljaran shorof dan nahwu,,, terutama ‘imrithi nya,,,,,,,,,, 1 tahun lagi manggung ‘imrithi,, pangestune mugi2 lancar wa mumtaz dengan khusnul khotimah,,, amien,

  —-

  sama2 vina ; sering2 saja kirim hadiah fatihah kepada syeikh al-imrithy….

  salam,

 17. wina lestari berkata:

  ustadz,, mnta do’anya yaa biar saya bisa lancar mmpelajari ilmu2 nahwu!

 18. RIZVI berkata:

  Sukron Admin…..Postingan dan webnya bagus banget dan bermafaat sekali…mohon izin share dan donlot….sukronn….Barokalloh..

 19. Santi Annisa berkata:

  Syukron
  ngaran isim tasniah apa??

 20. Laily berkata:

  Assalam ..
  Mau tanya nih buat referensi saya ..
  Kitab “Nadhom Al-Imriethie” ini kan pengarangnya Syeikh Syarifuddin Yahyaa Al-Imrithi Rohimahulloh. saya tanya penerbit kitab dan tahun terbitnya ada gk ustad ?? Syukran jazilan .. 🙂

 21. Yadii's F Stanza berkata:

  Anahwu ‘ula awalan ayu’lama
  adzil kalam dunahu ayufhama

 22. abdurrohim said berkata:

  Ada yang minat baca kitab dengan gadget atau laptop? seperti halnya baca kitab di dunia nyata.. silahkan download kitab kuning versi PDF dengan gratis disini…. 🙂
  http://galerikitabkuning.blogspot.com/

 23. amna mussoffa berkata:

  gmana cra kta untuk bza memahami bait” nadhom untuk di terjemahkan

 24. M.altof al-farizi berkata:

  Gmna Cra nya , Menghafal kan nadhom trsbt Scra cepat ?? .

  #Anak MBS

 25. ananta fitriaa berkata:

  bgimna cra cpt mmahami isi dri smw bait pr nadzhom

 26. jafar siddiq berkata:

  Ilmu gramatik arab br muncul pd zaman khlifah Imam Ali ra. knp pd zaman khlfh sblm tdk ad shbt atau ulama yg brijtihd tntang ilmu itu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: