Fiqih : Catetan Muhrim (Bhs Sunda)

فصل : والمحرمات بالنص اربعة عشرة ؛ سبع بالنسب وهن الام وان علت والبنت وان سفلت والاحت والخالة وعمة وبنت الا بنتا لاخت واثتنان بالرضاع الام المرضعة والا خت مت الرضاع و اربع بالمصاهرة ام الزوجة والربيبة اذا دخل بالام و زوجةالا بن و واحدة من جهة الجمع وهي اخت الزوجة

{ماتن دليل تقريب}

Awewe anu teu halal dikawina

(Faslun, ari ieu eta hiji panyelang) : Jeung ari rupa-rupa awewe anu teu meunang di kawin (mahrom/muhrim) mungguh –nash-, eta lobana aya opat belas rupa.

Tujuh rupa kulantaran sabab turunan (nasab), nyaeta ;

 1. Indung, jeung indungna indung (nini), saterusna nepi ka luhur.
 2. Anak awewe jeung incu awewe satuluyna ka handap.
 3. Dulur awewe saindung-sabapa, sabapa wungkul, atawa sa-indung wungkul.
 4. Dulur awewe bapa.
 5. Dulur awewe indung.
 6. Anak awewe dulur lalaki.
 7. Anak awewe dulur awewe.

Dua rupa kulantaran sabab sasusuan (rodlo‘), nyaeta ;

 1. Indung anu nyusukeun.
 2. Dulur awewe anu sasusuan.

Opat rupa kulantaran sabab pertikahan, nyaeta ;

 1. Indungna pamajikan (mitoha).
 2. Anak tere awewe lamun geus di-dukhul indungna.
 3. Pamajikan ti nu jadi anak (minantu).
 4. Indung tere, pamajikan bapa.
 5. Jeung hiji deui tina sabab –jihatil jam-‘i- (nyandung direujeungkeun), nyaeta adi atawa lanceuk awewena anu jadi pamajikan di reujeungkeun dikawin.

Catetan :

Dina pembahasan Bab pertikahan serta hukum anu aya pakuat-pakait di jerona, aya fasal muhrim. Muhrim numutkeun pengertian elmu fiqih nyaeta ; “Awewe anu teu halal dikawina”. Aya oge anu ngabahasakeun ku kecap “Mahrom’. Karana kecap ‘muhrim’ mah cenah keur -jalma anu keur ngalakonan ibadah haji/umroh saencan tahalul- wungkul. Padahal henteu kitu oge. Jalma nu keur takbirotul ihrom bisa oge disebat ‘muhrim’. Anapon awewe anu teu halal dikawina mah, ‘mahrom’ cenah.

Hal ieu teu sawios, margi dumasar kumaha ‘siyaqul kalam’-na, atanapi ngagiringna omongan atanapi plotna babasaan carita.

Tapi istilah nu dianggo didieu mah ku kecap ‘Muhrim’ wae (Segat tina Isim Fa’il = anu ngaharamkeun) kanggo istilah awewe anu teu halal ditikah lantaran sabab turunan, sasusuan jeung pertikahan teh. Ieu dumasar ‘siyaqul kalam’-na tea.

Anapon kecap muhrim asal kecapna tina lafad ‘’Haruma = Geus haram”, dimustak kana lafad ‘Ahroma’, (Fi’il Tsulatsi MajiedTilu Huruf kalayan make panambah), Bab 1, Warna ka 1 ; Wazan ‘Af’ala’. Tasrifna ; Ahroma/fi’il madhi, Yuhrimu/fi’il mudore, Ihrooman/masdar taukid, Fahuwa Muhrimun/isim fa’il, Wadzaka Muhroomun/isim maf’ul, Ahrim/fi’il amar, Laa Tuhrim/fi’il nahyi, Muhromun-2/isim alat-isim makan. -isim zaman, teu aya dina bab ieu mah-.

Ari ‘Mahrom’, ieu mah ‘Masdar mim’, bab fi’il mujarod.

Rupa-rupana muhrim anu lobana 14 teh, masing-masingna kabagi kana 2 bagian. Nyaeta ‘Muhrim ‘Mu’abad’ (Muhrim Abadi, moal robah), jeung ‘Muhrim Sementara’ (Bisa robah jadi lain muhrim deui) ;

 1. Tujuh rupa kulantaran sabab turunan (nasab/mu’abad)
 2. Dua rupa kulantaran sabab sasusuan (rodlo‘/mu’abad)
 3. Opat rupa kulantaran sabab pertikahan (mu’abad)
 4. Jeung hiji deui tina sabab –jihatil jam-‘i- (Nyandung direujeungkeun). Nyaeta adi atawa lanceuk awewena anu jadi pamajikan di reujeungkeun dikawin (Sementara/goer mu’abad).

Haram kawin ku cara dikumpulkeun babarengan ka dua awewe saperti kieu. Anu tiap-tiap dua awewe diantara-kaduana, muhrim. Saperti dua awewe duduluran adi-lanceuk, atawa awewe dicandung ka dulur awewe bapana (bibina), atawa ka anak awewe dulurna (alo), jst. numutkeun pertalian muhrim di luhur.

Jadi, diluar tina hubungan muhrim abadi, masih aya jenis mahram anu sementara. Nyaeta kaharaman terjadina pertikahan ngan eukeur sementara wungkul. Tapi kulantaran sabab anu tangtu, kaharamanana bisa jadi leungit. Berobah jadi meunang ayana pertikahan jeung eta awewe. Diantara sifat ‘muhrim sementara’ nyaeta hubungan lalaki jeung awewe terputus kamuhrimanana lantaran pirak / maot ;

 1. Dulur awewe pamajikan, atawa sok disebut ‘Adi/lanceuk beuteung’. Lamun pamajikan maot atawa pirak, maka mantan adi/lanceuk beuteung bisa dikawin dijadikeun pamajikan.
 2. Pamajikan batur, hukumna haram ditikah. Tapi lamun carogena maot atawa awewena dipirak ku carogena jeung geus beak masa idahna, mangka awewe eta meunang ditikah.
 3. Urut pamajikan anu waktu dipirakna ku ‘talak tilu’. Hukumna haram ditikah, tapi umpama urut pamajikan eta pernah nikah jeung lalaki lain, jeung enggeus terjadi dukhul, terus dipirak ku carogena jeung geus beak masa idahna ; hukumna balik deui jadi meunang ditikah deui ku manehna.
 4. Jeung masih loba conto liana.

(Wallohu a’lam)  🙂

Iklan

2 Responses to Fiqih : Catetan Muhrim (Bhs Sunda)

 1. kalam berkata:

  assalamu’alaykum…

  mas maaf … mau nanya … mumpung bab nikah,,,

  kalo qta cnta seseorang mati2an ampe ngarep dia (cewe) supaya bisa jadi istri saya, padahal perjalanan hidup saya masih apnjang, masih sekolah SMK,

  Hukumnya gimana ??? Dosa gg ???

  mohon kirim ke email / fb saya di : kalamnurwahid@yahoo.com
  atau blog saya via komentar di : http://alamshoradovic.blogspot.com/

  trimakasih …
  wassalamu’alaykum …

  wa ‘alaikumussalam,
  he3x … klo secara fiqh sih belom ada ikatan apa2…
  sekolah aja yg tekun..

 2. ajat berkata:

  pa,استاذ saya ga bisa bahasa sunda tpi ngerti,mau tanya tulisan salam dg tulisan latin apalagi disingkat misal”as kum”apa boleh karena لفظ السلام isim ma rifah , mohon penjelasan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: