Folklore : Carita Sunan Haruman

Sunan Haruman, tetelahan atawa gelar keur Syékh Jafar Sidik, ulama nu ngajarkeun jeung nyebarkeun agama Islam di pakaléran Garut. Pédah makamna aya di hiji pasir suku Gunung Haruman, Desa Cipareuan, Kac.Cibiuk, Garut. Katelah Embah Wali deuih, lantaran “maqom” (martabat) Syékh Jafar Sidik husyu tawadlu dina ibadah mahdloh (ritual) ka Alloh SWT, dibarung ku kabalabahan migawé ibadah ghoir mahdloh (sosial), ka sasama umat. Nepi kalungguhanana sajajar jeung para waliyulloh séjen nu sajaman,

Henteu aya catetan nu pasti iraha Embah Wali Sunan Haruman Syekh Jafar Sidik jumeneng. Ngan ceuk carita rahayat (folklore) di éta wewengkon, Embah Wali saentrag jeung Syékh Abdul Muhyi, Pamijahan, Kab.Tasikmalaya. Malahan cenah saguru saélmu. Sanggeus papada dumuk matuh di patempatan séwang-séwangan, sering sili anjangan. Silaturahim. Kacaturkeun deuih, sok ngahaja bareng salat jumaahan di Masjidil Harom. Hiji perkara nu irasional, tapi henteu anéh pikeun kalangan wali jeung elit kaum sufi mah, nu hirupna geus bisa ngungkulan rohang tempat katut waktu. Rasjig, sakedét nétra.

Sanajan ukur dumasar kana carita, -lain sajarah- , patula-patali antara Pamijahan-Haruman, dipercaya pisan nepi ka wangkid kiwari. Sakur nu jarah ti suklak-sikluk ti jauhna, saméméh atawa sabada ti Pamijahan, tangtu jarah ka Cibiuk. Nepi ka antara makam Pamijahan jeung makam Embah Wali Jafar Sidik, aya “jalur wisata”. Ongkoh makam Embah Wali Jafar Sidik, pernahna sisi jalan raya Limbangan-Leuwigoong-Garut, nu kawilang mulus jeung ramé.

Kota kacamatan Limbangan sorangan, aya dina liliwatan jalan raya Bandung-Malangbong-Tasikmalaya, nu bras ka Jawa Tengah. Ari ti makam Embah Wali ka lebah Garut, aya obyék wisata Situ Bagendit. Ka lebah Lélés aya obyék wisata Situ Cangkuang, nu ka dituna bras ka jalan raya Garut-Lélés-Kadungora- Bandung.

Dina mancén tugas da’wah, Embah Wali ngadegkeun pasantrén nu aya di tengah-tengah pilemburan. Nepi ka katelah “Pasantren Tengah”. Di dinya, diadegkeun deui masjid anu wangunna, sarupa jeung masjid buatan para wali di Pulo Jawa. Kayaning, hateup nyungcung, katut tihang-tihang weweg anu sambungan-sambungana teu maké paku. Hanjakal éta masjid nu asalna panggung, dijieun tina kai jeung awi, geus mangkali-kali direnovasi jeung direhab, jadi masjid tina témbok. Nepi ka ciri aslina leungit.

Saripati da’wah Embah Wali, nyaéta numuwuhkeun kapancegan tauhid, katekunan ibadah, katut ahlak hadé (ahlakul karimah). Di sagigireun ngamekarkeun élmu, jeung kaahlian dina sagala widang. Kabuktian nepi ka kiwari, réa urang Cibiuk nu hasil nanjeurkeun widang ekonomi (dagang), ti mimiti kitab, batik, nepi ka kacamata. Nyebar ka mana-mana, ka sakuliah Nusantara. Santri jeung kiyai ogé teu kurang. Di antarana, K.H. Abdul Fatah Gozhali (Alohu yarham) nu katelah Pa Totoh Gozali, hiji-hijina ulama nu teu weléh tur tapis ngagunakeun basa Sunda dina da’wahna.

Salah sahiji warisan paling fénomenal ti Embah Wali Jafar Sidik, nyaéta “sambel Cibiuk” nu kiwari geus “go public”. Geus jadi mérek dagang (trade-mark), diidangkeun di réstoran-réstoran kawentar. Cek carita, nu kapapancénan ngumpulkeun bumbu jeung ngaréndos sambel teh, Eyang Nyimas Rd. Fatimah, salah saurang putra istri Embah Wali. **** (Sumber : H.Usep Romli HH).

Iklan

3 Responses to Folklore : Carita Sunan Haruman

 1. ada yang saya mau tanyakan tentang Syekh Wali Jafar Sidiq Gunung haruman limbanga

 2. KHR. Hijaiyah (eyang Onggoh bin Syekh Jafar Syidiq gn Haruman) di lewo malangbong (desa cibunar dimakamkan pemakaman cigebog)

 3. idan berkata:

  Sunan Haruman (Syeikhuna Jafar Shodiq) mukimnya di Gunung Haruman Cibiuk, Beliau satu kurun dengan Syeikh Maulana Mansyur Cikaduen Banten dan Syeikh Abdul Muhyi Pamijahan.

  Dari kecil, ciri kawaliannya sudah terlihat, salah satunya, apabila ayahnya (Eyang Mas’ud) sedang mengajar ngaji, lalu ada yang salah, Sunan Haruman suka mengingatkan ayahnya, “salah Bah…!!!” begitu katanya.

  Sunan Haruman biasa juga disebut Embah Waru’, diambil dari kata ” Waro’ ” artinya “apik”, saking apiknya Beliau, komplek pusaranya tidak mau di dandanin atau di dekorasi dengan desain yang bagus seperti halnya pusara -pusara yang lainnya, Beliau ingin tetap alami, asri seperti biasa pusara kebanyakan orang. Namun semua Anak Cucu Mbah Wali Sunan Haruman biasa suka nyebut cukup dengan sebutan Mbah Wali atau Eyang Wali saja. Semuanya Ta’dhim dan merasa malu apabila langsung menyebut nama aslinya (Asma Karim).

  Ayahnya Sunan Haruman yaitu Eyang Mas’ud anaknya Eyang Ketib (Limbangan), Ibunya Eyang Tsu’batul Alam anaknya Eyang Lembang (Syeikh Abdul Jabbar). Konon disebut Eyang Lembang karena pernah tinggah di Palembang, dan bekas tempat tinggalnya di Palembang kemudian hari diberi nama Prabumulih.

  Sunan Haruman mempunyai istri 3:
  1. Nyimas Ajeng Sawiyah
  2. Nyimas Ajeng Qolibah
  3. Nyimas Ajenge Arja Wulan

  Sedangkan putranya:
  1. Eyang Badrudin
  2. Eyang Nur Qosim
  3. Eyang Siti Fatimah
  4. Eyang Adzkia
  5. Eyang Mubarok

  Semua maqom anaknya ada di komplek kedua.

  Komplek Makam Sunan Haruman ada 4 (opat) komplek :
  Komplek pertama disesepuhi oleh Eyang Lembang
  Komplek kedua disesepuhi oleh Sunan Haruman sendiri
  Komplek ketilu disesepuhi oleh Eyang Abdul Baari
  Komplek keempat disesepuhi oleh Eyang ‘Ashim.

  Yang menjadi kesenangannya Sunan Haruman yaitu wirid Sholawat Kamilah (Nariyah) yang banyaknya sebilangan 4, paling sedikit 44, paling banyaknya 44.444.

  Seandainya ada yang bermaksud ziarah ka maqom Beliau, sesudahnya tawashul bacakan saja Sholawat Kamilah (Nariyah)

  Cukup segini saja catatan ini.

  Dicutat ti Sumberna :
  http://gunungharumancibiuk.bravesites.com/entries/general/sajarah-singket-sunan-haruman

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: